Get Travalour for free on Google Play

Văn Miếu Xích Đằng

Thôn Xích Đằng P, Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên, Vietnam

Buddhist Temple

Văn Miếu Xích Đằng is a Confucian temple located in Hưng Yên City. It is also known as Văn Miếu Hưng Yên. The Văn Miếu Xích Đằng was built in 1832, and belongs to the province now located in Hưng Yên City, province of Hưng Yên.

Location of Văn Miếu Xích Đằng