Get Travalour for free on Google Play

1 guest

Hotels Near Núi Đá Dựng

Mỹ Dức, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Very good

55 reviews

7.3

Amenities

Free Wifi

Price per night

28

USD 13

Choose your room

River Hotel Ha Tien

Very good

659 reviews

7.9

Amenities

Free Wifi

Price per night

57

USD 31

Choose your room

Very good

68 reviews

7.1

Amenities

Free Wifi

Price per night

USD 11

Choose your room