Get Travalour for free on Google Play

1 guest

Hotels near Craig Thomas Gallery

27i Đường Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Exceptional

9 reviews

9.6

Amenities

Free Wifi

Price per night

38

USD 22

Choose your room

Luxy Park Hotel & Apartments-City Centre

Exceptional

156 reviews

9.4

Free Wifi

Price per night

49

USD 37

Choose your room

PARAGON CENTRE Saigon Apartment

Excellent

43 reviews

8.4

Free Wifi

Price per night

39

USD 14

Choose your room

Very good

57 reviews

7.3

Amenities

Free Wifi

Price per night

32

USD 18

Choose your room

Full House Services Apartment 7

Review Score

6 reviews

5.6

Amenities

Price per night

USD 17

Choose your room

Full House Services Apartment 9

Excellent

2 reviews

8.2

Amenities

Price per night

USD 17

Choose your room

Full House Services Apartment 2

Excellent

74 reviews

8

Amenities

Price per night

USD 16

Choose your room

Full House Services Apartment 3

Review Score

0 review

0

Amenities

Price per night

USD 16

Choose your room